Eén keer het MSDS blad uploaden in de database, en elke medewerker binnen het bedrijf kan de informatie raadplegen !

Per stof kunt u aangeven wat de risico's zijn, welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Verder kunt u aangeven op welke afdeling/locatie de stof gebruikt wordt. Medewerkers kunnen dan eenvoudig zoeken op afdeling.

 

Gevaarlijke stoffen

 Onderstaand nog wat kenmerken:

  • Veiligheidsbladen (MSDS of VIB) elektronisch beschikbaar maken uw bedrijf of instelling

  • Documentatie (instructie kaarten, transport eisen etc) koppelen aan een gevaarlijke stof

  • Per locatie bij houden welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn

  • Kenmerken van mutagene, reprotoxische en carcinogene stoffen

  • Aangeven welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.

 

 

Het beschikbaar stellen van informatie over gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf is om meerdere redenen belangrijk:

  • Volgens de Arbowet moeten uw medewerkers op de hoogte zijn van de risico`s zodat zij zich er tegen kunnen beschermen.

  • Per jaar lopen vele duizenden werknemers een beroepsziekte op door het onjuist werken met gevaarlijke stoffen. Dit kan voorkomen worden door de risico's die samenhangen met het gebruik te kennen en serieus te nemen. Met elke stof kan veilig gewerkt worden, mits de juiste voorzorgmaatregelen getroffen worden.

 

 

   
© ALLROUNDER